SøkAvansert søk
Etternavn


OBS! Det er for tiden et problem med søkefunksjonen etter personer. Dette skyldes en feil av min forrige nettleverandør. Når du skal søke - bytt til engelsk. Når du har funnet rett person kan du gå tilbake til norsk språkdrakt.

På disse sidene kan du søke opp slekt fra Østerå. Her tar vi for oss personer som er født på Østerå og i tillegg de som flyttet til Østerå og bosatte seg her. Så følger vi etterslekta så langt framover som mulig. Vi tar ikke med søsken til innflyttere, kun hvis de også flyttet til Østerå. Foreløpig arbeider vi med personer født ca 1800 og framover. Når dette er på plass vil vi gå lengre bakover i historien om folk fra Østerå.

I søkefeltene på høyre side kan du skrive inn navn. Når du har funnet rett person kan du klikke på fanene person, familie, aner, etterkommere og slektskap. Når det gjelder slektskap må vi gjøre oppmerksom på at det er amerikanske navn på slektskapsforhold som brukes. Dette kan virke noe forvirrende til norske navn for søskenbarn, tremenninger osv. Men lurer du på noe så ta kontakt.

Hvis du kom direkte til disse søkesidene henviser vi deg også til hjemmesiden om Østerå hvor du finner flere opplysninger og bilder. Vi gjør oppmerksom at denne hjemmesiden om Østerå er under kontinuerlig utvikling. Derfor er det veldig mye som mangler. Vi bruker mange kilder i vårt arbeid. Mye leter vi opp. Hvis du har noe å bidra med blir vi veldig glade. Vi er på utkikk etter bilder, helst digitale - men vi kan være behjelpelige med å skanne. Feil vil beklageligvis oppstå, så finner du feil setter vi stor pris på en tilbakemelding.

Når det gjelder stedsnavn har vi i mange tilfeller valgt å bruke dagens adresse på eiendommer. Dette kan virke litt rart, men det gjør det mye lettere å få plassert eiendommen på rett plass i Google Maps.

På grunn av en feil ved eksport av data fra slektsprogrammet til TNG er kildene kommet i uorden. Vi jobber med å rette opp feilene som er veldig mange. Dersom du bruker data herfra må du sjekke kildene mot primærkildene.